Candidatura d'Unitat Popular

El Pla de Santa Maria

Ple extraordinari 02/07/2015

Aquí teniu l'explicació dels vots del cartipàs municipal de la CUP del Pla a l’ajuntament en el ple extraordinari del dia 2 de juliol del 2015.

1. Pressa de possessió del càrrec de regidor de l’ajuntament Jordi Mutró per la CUP.

2. Votem a favor perquè és l’aprovació de l’acta de constitució de l’ajuntament.

3. Si estem d’acord perquè venen designats per l’alcalde i en els que no hi estem a favor els contradim posteriorment.

4. Estem d’acord i votem a favor perquè ens han de constituir com a grup polític dins de l’ajuntament com a força important de l’oposició.

5. No estem a favor perquè creiem que les juntes de govern no reflecteixen la nostra voluntat de participació de la gent del poble. Ja que no són públiques ni transparents. En canvi, si hi haguessin comissions informatives, que tampoc són públiques com a mínim, després nosaltres podríem informar al poble. L’ajuntament del Pla és regeix pel ROF (el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic). Per tant, la llei i concretament tal com explícita l’article 35 d’aquest mateix reglament, les juntes de govern no són obligatòries a partir de 5000 habitants. A més a més, com que cap dels regidors del grup polític de la CUP hi és representat no podem informar al poble de cap de les decisions que s’hi prenen ni tenir-hi veu i vot.

6. En aquest punt votem a favor perquè sempre s’ha fet cada 2 mesos i fins al moment sembla que funcioni.

7. Votem en contra perquè com hem explicat anteriorment no estem d’acord amb les juntes de govern en si i per tant tampoc amb la seva periodicitat.

8. No votem a favor perquè no estem d’acord amb les juntes de govern i per tant tampoc amb les seves competències.

9. Si estem d’acord perquè n’hi ha d’haver alguna i és la designada per l’alcalde.

10. Votem a favor perquè aquesta comissió és obligatòria per la llei i a més a més hi tenim representació i per tant en podem fer una divulgació totalment pública.

11. Si estem d’acord perquè n’hi ha d’haver alguna i és la designada per l’alcalde.

12. En l’últim punt ens abstenim perquè no estem d’acord amb l’import a cobrar pels integrants de la junta de govern però a favor de la resta.

 

 

CONSTRUINT L'ALTERNATIVA!!!!