Candidatura d'Unitat Popular

El Pla de Santa Maria

LA CUP DEL PLA PLANTEJA UNA OPOSICIÓ CRÍTICA I CONSTRUCTIVA A L’AJUNTAMENT PLANENC

La CUP del Pla s’ha constituït com una oposició crítica i constructiva per treballar per al poble. Després de les eleccions municipals del 24 de maig i gràcies als 414 vots, compta amb 4 regidors a l’Ajuntament: el Jordi Murtró, la Griselda Pau, la Lourdes Clavé i el Jordi Valls.  
Els quatre regidors no estan sols en aquesta tasca, tenen al costat el suport dels simpatitzants, dels membres que formen l’assemblea local i l’impuls de tots els que els van votar. Els integrants de l’assemblea local es segueixen reunint cada dimarts a la nit per compartir informació sobre els temes que afecten al consistori i prenen decisions d’actuació assembleàriament. Per fer efectiu el seu projecte i coordinar-se, aquesta s’assemblea formada per 14 membres, dels quals 4 són regidors, s’organitzen en comissions de treball que representen i són paral·leles a les regidories del consistori. 
El passat 2 de juliol es va celebrar el primer Ple extraordinari de la legislatura en el qual els dos grups polítics, CIU i CUP, van votar a favor i per unanimitat en diversos punts com: la constitució dels dos grups municipals, el règim i la periodicitat bimestral dels plens, el nomenament del càrrec del regidor tresorer o la composició especial de comtes. En canvi, la CUP va votar en contra dels punts relacionats amb la creació i composció de les juntes de govern perquè creuen que no reflecteixen la voluntat de participació dels planencs. No són públiques ni transparents i, és clar, els regidors de la CUP no hi són representats. A més, segons l’article 35 del ROF no són obligatòries a partir dels 5000 habitants. En oposició a les juntes, creuen més efectives i necessàries les comissions informatives que serveixen per poder presentar i debatre els temes que apareixeran en el Ple següent i d’aquesta manera poden informar als vilatans del què s’hi tractarà. 
La CUP del Pla també ha fet públic a les xarxes els comptes presentants durant el Ple sobre la fixació dels règims de dedicació i d’imdemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació municipal. Es van abstenir de votar l’import dels integrants de la junta de govern per coherència amb el que havien votat anteriorment. Per altra banda, com ja van explicar en els actes de campanya, la CUP també vol difondre que la despesa de la campanya electoral va ser de 1590 euros destinats a pancartes, cartells, mailing i al programa electoral. Aquests diners es van aconseguir amb les aportacions de la CUP Nacional i Territorial i amb les donacions de simpatitzants i dels membres de la mateixa assemblea local.
Per tal d’activar la transparència, els regidors de la CUP han presentat diverses instàncies a l’Ajuntament planenc en les quals demanen: llibres de comptes, memòries anuals, pressupostos, llistats de contractes i concessions, taxes, impostos, IBI, etc de la legislatura anterior.
Un altre ítem de representació important per treballar com a comarca és que aquesta setmana han estat nomenats dos representants de la CUP al Consell Comarcal, la Griselda Pau, del Pla, i el Jaume Camps, d’Alcover.